Dao mộng cửa lồi

 
 
 

 DAO MỘNG CỬA R LỒI

+ Chiều quay ngược chiều kim đồng hồ

+ Đường kính lỗ trục 25.4; 30; 35;40 mm

+ Đường kinh dao 200 - 250 (tùy theo khách hàng)

+ Chiều dày gia công 36 - 40 mm