Lưỡi cưa máy bàn trượt_ITALY
VND + KM

 
 
 Đường kính ngoài (mm)Chiều dày (mm)Đường kính trục (mm)Số răng 
 3003.23072 
 3503.53072 
 3003.23096 
 3503.53060 
     
 

Lưỡi cưa cắt veneer